قوماندان جدید امنیه ولایت هرات رسما معرفی و بکار آغاز نمود.

قوماندان جدید امنیه ولایت هرات رسما معرفی و بکار آغاز نمود.
محمد آصف "رحیمی" والی هرات در مراسم معرفی مل پاسوال محمد ایوب "انصاری" بعنوان قوماندان امنیه، وضعیت امنیتی ولایت هرات را رضایت بخش خواند و در عین حال خواهان افزایش تلاش نیروهای امنیتی بخاطر مهار جرایم شد.
از سوی دیگر دوکتور عبدالظاهر "فیض زاده" مشاور وزارت امور داخله نیز سطح همکاری و هماهنگی بین مسئولان ملکی و نظامی در این ولایت را قابل قدر عنوان کرد.
قابل یادآوریست : جنرال "انصاری"، بعوض جنرال روزی که چند روز قبل تقاعد نمود، بعنوان قوماندان امنیه ولایت هرات مقرر شده است.