برگزاری جلسه اداری ولایت

جلسه اداری ولایت قبل از ظهر امروز دوشنبه به ریاست محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات در تالارنگارستان بهزاد برگزار شد.
 درین جلسه پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی ولایت هرات در طول ده روز گذشته، همچنان چالش ها و مشکلات عمومی مردم به بحث گرفته شد.