یک بنیاد خیریه نخستین بسته کمک های خود را به معارف هرات اهدا کرد.

بنیاد لیان امیری که یک نهاد غیر وابسته فرهنگی و خیریه میباشد، در سال 1394 در کابل تاسیس و سپس دفتر مرکزی خود را به ولایت هرات انتقال و به فعالیت آغاز نمود.
این بنیاد نخستین بسته کمک های خود را با حضور محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات به معارف هرات اهدا کرد.
این بسته کمک ها شامل تهیه مواد درسی، اعمار ساختمان های درسی، تهیه تجهیزات و مفروشات مورد نیاز مکاتب دخترانه و پسرانه ولایت هرات میباشد.
والی هرات ضمن قدردانی از کمک های بموقع بنیاد لیان امیری، آروز برد تا سایر افراد خیر و تجار ملی نیز بخاطر رفع نیازمندی های معارف اقدام نماید.
اقای رحیمی با اشاره به پیشرفت های معارف هرات در سالیان اخیر، سهم گیری و مشارکت خیرین و افراد نیکوکار در حل مشکلات معارف، اهدای زمین و اعمار ساختمان های درسی در ولایت هرات را مایه خرسندی عنوان کرد.
مسئولان معارف هرات میگویند: این بسته کمک ها شامل يك هزار پايه ميز و چوكي، اعمار دو ساختمان، تهيه كتاب و كتابچه، فرش نخي، تهيه مواد درسي متعلمين نيازمند و به ارزش پنج ميليون افغان كمك های پراكنده بنیاد لیان امیری به معارف میباشد.