محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات پیشرفت های علمی دانش آموزان لیسه رسالت را مورد تحسین قرارداد.

اولین مجموعهء بزرگ نمایشگاهی که شامل، دستاورد های شاگردان دختر و پسر لیسه رسالت میباشد و در برگیرنده نمایش انواع ربات ها و کارهای دستی آنان است زیر نام ” گاهنامه ارغنون” به نمایش گذاشته شد و مورد استقبال خانواده ها و شهروندان قرار گرفت.
در این مجموعه ده ها اثر که شامل موفقیت های شاگردان این لیسه میباشد برای چندین روز در معرض نمایش قرار داده شده است. عبدالقدوس یاسین زاده رئیس موسسه سپهر اندیشه میگوید: " در این نمایشگاه هنری و ساینسی یکصد و بیست و سه اثر هنر خوشنویسی و رباتیک به معرض نمایش گذاشته شده است. وی میگوید: " آثار این نمایشگاه از سوی پنجاه و پنج دانش آموز ورزیده تهیه شده و رشد فکری دانش آموزان خلاق را به نمایش گذاشته است. مونسه حسن زاده معاون امور اجتماعی مقام ولایت و مدیر پیشین لیسه رسالت ایجاد همچو برنامه های هنری را جهت رشد فکری و جسمی دانش آموزان اثر بخش خواند، و بر تداوم چنین برنامه های خلق شده جهت داشتن دانش بیشتر تاکید کرد. والی هرات نیز از برگزارکنندگان این نمایشگاه تقدیر نمود و بر توجه و حمایت از انکشاف استعدادهای معارف تاکید ورزید.