منازعه بین دو فامیل در ولسوالی گذره ولایت هرات با میانجیگری شورای صلح خاتمه یافت

این منازعه نه ماه قبل در قریه گوشمیر ولسوالی گذره بین دو خانواده بوجود آمده بود که متاسفانه در این مدت سبب مجروحیت دست کم شش تن از دو طرف شده بود.
این خانواده ها با حضور محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات و شمار زیادی از متنفذین قومی و بزرگان همدیگر را در آغوش گرفتند و متعهد شدند تا کدورت های گذشته را کنار بگذارند.
والی هرات از تلاش بزرگان قومی در جهت حل تنش های میان خانوادگی بخصوص در قریه گوشمیر و از خودگذری دو طرف تقدیر نمود و نیاز عمده و اساسی کنونی جامعه را وحدت و همدلی خواند.