حدود یک میلیون افغانی از سوی شهروندان خیر هرات، غرض تداوی و درمان استاد احمد روف حبیب زاده مشهور به فتح علی خان جمع آوری شد.

حدود یک میلیون افغانی از سوی شهروندان خیر هرات، غرض تداوی و درمان استاد احمد روف حبیب زاده مشهور به فتح علی خان جمع آوری شد.
استاد احمد رئوف حبیب زاده مشهور به فتح علی خان که از صاحبان سبک موسیقی غزل میباشد، از چندین سال بدینسو از بیماری کلیوی رنج میبرد و اخیرا بدلیل پیشرفت بیماری برای دومین بار زیرتیغ عمل جراحی قرارگرفت.
در پی فراخوان فرهنگیان، هنرمندان و کمیسیون موظف، شب گذشته همایشی در هوتل ارگ با حضور محمد آصف رحیمی والی هرات و مقامات ارشد دولتی، تجار ملی و افراد خیر برگزار شد که در آن حدود یک میلیون افغانی از سوی افراد خیر غرض کمک به تداوی و درمان استاد حبیب زاده گرد آوری و به خانواده اش اهدا شد.
والی هرات از هنر پروری شهروندان هرات و افراد خیر ابراز سپاس نمود و از تلاش های کمیسیون موظف قدردانی نمود.
آقای رحیمی ضمن تمجید از کارنامه های هنری استاد حبیب زاده بر حمایت بیشتر ازهنرمندان نیز تاکید ورزید.
استاد حبیب زاده که یازده سال را نزد فتح علی خان در پاکستان (صاحب این سبک) موسیقی کلاسیک را بگونه علمی آموزش دیده است، در این سبک، به شیوه استاد سرآهنگ غزل هایش را اجرا میکرد که طرفداران زیادی پیدا نموده بود.
او، ثبت بیش از پنجاه آهنگ غزل را در کارنامه هنری خود دارد که هریک از آهنگ هایش شاهکار هنری در سبک غزل است.
از سوی دیگر آریارئوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید: " این هنرمند حنجره طلایی که شادی و آرامش را با آهنگ های دلنشینش به خانه های مردم به ارمغان می آورد روز گذشته در شهر هرات زیر تیغ عملیات جراحی پیوند کلیه قرار گرفت. رئوفیان وضعیت جسمی آقای حبیب زاده بعد ازعملیات جراحی را امیدوار کننده خواند.
در همین حال حبیب الرحمن پدرام عضو شورای ولایتی هرات نیز از حمایت های مقامات دولتی، فرهنگیان وجامعه تجاری، شهروندان و مردم ابراز قدردانی نمود.
آقای پدرام ضمن قدردانی از تلاش دوکتوران و تیم های صحی یاد آور شد که پیگیری امور تداوی و درمان حبیب زاده نیاز به حمایت های مالی افراد خیر و توانمند دارد.
در این همایش که گوشه هایی از زنده گی هنری استاد حبیب زاده به نمایش گذاشته شد، هنرمندان مطرح هرات نیز با اجرای موسیقی کلاسیک خواهان حمایت بیشتر و جدی شهروندان و افراد خیر از استاد حبیب زاده شدند.
قرار است امور تداوی استاد حبیب زاده با استفاده از کمک های مردمی در خارج کشور پیگیری شود.
قابل ذکر میدانم که استاد حبیب زاده تنها هنرمند مشهور و محبوب در هرات میباشد که موسیقی کلاسیک را بگونه علمی و تخصصی آموزش دیده است.