ساختمان جدید شورای مشورتی شهر هرات که در ساختمان مرکزی شاروالی هرات اعمار شده است، از سوی محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات به بهره ‌برداری رسید

 
ساختمان جدید شورای مشورتی شهر هرات که در ساختمان مرکزی شاروالی هرات اعمار شده است، از سوی محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات به بهره ‌برداری رسید.
این ساختمان با هزینۀ بالغ بر (۴۰) هزار دالر آمریکایی از سوی مؤسسه هبیتات ساخته شده است که دارای سالن بزرگ همایش ها، دفاتر کاری کمیته ها،سرویس های بهداشتی و تمام امکانات مورد نیاز دفتری و اداری میباشد.
والی هرات ضمن تمجید از کارکرد شورای مشورتی شهر در امر مشوره‌دهی در امور، خواهان جدیت بیشتر مسولان شاروالی در امر توسعه خدمات شهری، طرح ریزی و اجرای برنامه های انکشافی و عمرانی در سطح نواحی بویژه در مناطق فقیرنشین گردید.
نادر الله جنیدی سرپرست شاروالی هرات اعلام کرد که پس از منظوری بودجه شاروالی، بیش از ۷۰ پروژه انکشافی از سوی این اداره در نواحی پانزده‌ گانه و به تعداد ۲۱ پروژه از سوی بانک جهانی تطبیق میشود که شامل اعمار آرامگاه مردم هرات یا دیار رحمت، دیوارهای استنادی، کانال‌ های شهری، آسفالت خیابان‌ها، تنویر خیابان‌ها، اعمار پل‌ها، پلچک‌ها و توسعه فضای سبز شهری میباشد.
وحید پیمان معاون شورای مشورتی شهر هرات با تاکید بر مبارزه با فساد اداری، ترتیب پلان‌ های انکشافی نواحی پانزده‌ گانه، تلاش‌ها برای رشد عواید و تشویق شهروندان برای پرداخت محصول و عواید شهری را از گام‌های ارزندۀ هیئت رهبری شاروالی هرات و اعضای شورای مشورتی شهر عنوان نمود.