افزايش محصول گمركي ميوه جات وارداتي تا بيست و پنج درصد

در پي شكايت دهقانان مبني واردات بي رويه ميوه و تر كاري از ايران، مسئولان در ولايت هرات از افزايش محصول گمركي ميوه جات وارداتي تا بيست و پنج درصد خبر ميدهند. 
دهقانان ولايت هرات ميگويند: واردات بي رويه تركاري و كچالو از كشور ايران، سبب خساره مند شدن آنان شده است. 
شماري از دهقانان ولسوالي گذره و انجيل كه كشتزارهاي شان زيركشت كچالو قرار دارد روز گذشته در ديدار با محمد آصف رحيمي والي ولايت هرات خواهان جلوگيري از واردات كچالو به ولايت هرات شدند. 
اين دهقانان ادعا دارند كه همه ساله همزمان با فرا رسيدن فصل برداشت ميوه، شاهد واردات سيل آساي ميوه تازه از كشور ايران هستند كه اين روند سبب خساره مند شدن دهقانان شده است. 
در اين ميان والي هرات در صحبت تلفني با رئيس گمرك هدايت داد تا با وضع تعرفه هاي فصلي، واردات ميوه از كشور همسايه را كاهش دهند و بدين ترتيب مانع خساره مند شدن دهقانان شوند. 
مسئولان گمرك هرات نيز اطمينان دادند كه تعرفه هاي فصلي گمركي ميوه جات از پنج درصد به بيست و هفت درصد افزايش يافته است. 
والي هرات با تاكيد برحمايت از توليدات داخلي، از تجار ملي و مردم نيز خواست تا از ميوه جات داخلي استفاده نمايند.