تفاهم نامه اعمار دو ساختمان مکتب با کمک مالی کشور هندوستان با حضور محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات به امضا رسید

بر بنیاد این توافق نامه قرار است با هزینه سیصد و هفتاد هزار دالر امریکایی دو ساختمان مجهز مکتب در شهر هرات و ولسوالی انجیل ساخته شود.

بنیاد فرید که مجری این توافق نامه میباشد، اعلام کرد که با تکمیل این ساختمان ها بخش مهمی از کودکان دانش آموز حل میشود.
ناهيد فريد رئیس بنیاد فرید و نماینده مردم در ولسی جرگه از همكاري كشور هندوستان بخاطر تمويل اين طرح ها قدرداني نمود.
عبدالرزاق احمدي رئيس معارف هرات نیز نقش مردم و نهاد هاي خيريه را در توسعه انساني وانكشاف معارف قابل قدرخواند.
نماينده سفارت هندوستان در كابل از علاقمندي كشورش بخاطر سهم گيري در تكميل و اجراي پروژه هاي انكشافي بیشتر در ولایات از جمله هرات خبر داد.
با وجودیکه گفته میشود در سال روان معارف ولایت هرات دو هزار معلم كمبود دارد، محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات در این مراسم ضمن قدردانی از بنياد فريد و كشور هندوستان گفت: " اولويت اول اداره محلي رفع مشكلات معارف است."
آقای رحیمی، كمبود تشکیل معلمان مكاتب در ولايت را مايه تاسف و تاثر خواند و آرزو برد تا وزارت معارف در اين راستا اقدام نمايد.
والي هرات در عين حال خواهان سهمگيري سكتور خصوصي و شخصيت هاي توانمند، مسئولان بنياد ها و نهادها در تقويت معارف شد.
این دو ساختمان قرار است برای دختران دانش آموز محروم مکتب امانی در ولسوالی انجیل و مکتب بابا زنگی عطا در مرکز شهر هرات ساخته شود.

تفاهم نامه اعمار دو ساختمان مکتب با کمک مالی کشور هندوستان با حضور محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات به امضا رسید.
بر بنیاد این توافق نامه قرار است با هزینه سیصد و هفتاد هزار دالر امریکایی دو ساختمان مجهز مکتب در شهر هرات و ولسوالی انجیل ساخته شود.
بنیاد فرید که مجری این توافق نامه میباشد، اعلام کرد که با تکمیل این ساختمان ها بخش مهمی از کودکان دانش آموز حل میشود.
ناهيد فريد رئیس بنیاد فرید و نماینده مردم در ولسی جرگه از همكاري كشور هندوستان بخاطر تمويل اين طرح ها قدرداني نمود.
عبدالرزاق احمدي رئيس معارف هرات نیز نقش مردم و نهاد هاي خيريه را در توسعه انساني وانكشاف معارف قابل قدرخواند.
نماينده سفارت هندوستان در كابل از علاقمندي كشورش بخاطر سهم گيري در تكميل و اجراي پروژه هاي انكشافي بیشتر در ولایات از جمله هرات خبر داد.
با وجودیکه گفته میشود در سال روان معارف ولایت هرات دو هزار معلم كمبود دارد، محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات در این مراسم ضمن قدردانی از بنياد فريد و كشور هندوستان گفت: " اولويت اول اداره محلي رفع مشكلات معارف است."
آقای رحیمی، كمبود تشکیل معلمان مكاتب در ولايت را مايه تاسف و تاثر خواند و آرزو برد تا وزارت معارف در اين راستا اقدام نمايد.
والي هرات در عين حال خواهان سهمگيري سكتور خصوصي و شخصيت هاي توانمند، مسئولان بنياد ها و نهادها در تقويت معارف شد.
این دو ساختمان قرار است برای دختران دانش آموز محروم مکتب امانی در ولسوالی انجیل و مکتب بابا زنگی عطا در مرکز شهر هرات ساخته شود.