محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات با خانواده شهید محمد جعفر توکلی دیدار و آنان را مورد تفقد و دلجویی قرار داد

والی هرات ضمن ابراز تسلیت مجدد نسبت شهادت محمد جعفر توکلی از علمای مطرح اهل تشیع در ولایت هرات گفت: شادروان توکلی متعلق به خانواده بزرگ روحانیت و مردم هرات بود و تمام مردم از شهادت ایشان داغدار و عزادار شدند.
آقای رحیمی با ارج گزاری به خدمات علمی و فرهنگی شهید توکلی در دوره های مختلف از جمله مسولیت مدارس و مراکز رسانه ای گفت: دشمنان با هدف قرار دادن چنین شخصیت ها، میخواهند روند پیشرفت جامعه را کند سازند.
در این میان خانواده شهید توکلی نیز از ابراز همدردی و غمشریکی مقام عالی ریاست جمهوری، ریاست اجرائیه، شورای امنیت ملی و مقام ولایت ابراز سپاس نمودند و خواهان جدیت مسولان در امر رسیده گی و پیگیری موضوع ترور و شهادت شهید توکلی شدند.
از سوی دیگر سیروس علاف مشاور رئیس جمهور ورئیس هیات بررسی کننده شهادت شهید توکلی از پیگیری جدی این رویداد اطمینان داد.
شهید توکلی از علمای سرشناس ولایت هرات بود که هفته گذشته توسط تروریستان مسلح در مرکز شهر هرات به شهادت رسید.