محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات بر تقویت نقش و مشارکت جوانان در تصمیم گیری ها تاکید نمود

محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات بر تقویت نقش و مشارکت جوانان در تصمیم گیری ها تاکید نمود. 
والی هرات در کنفرانس ملی مشورتی جوانان زون غرب با اعلام این مطلب از توجه مقام عالی ریاست جمهوری در امر حمایت از جوانان قدردانی نمود. 
این کنفرانس امروز در تالار غازی امان الله به هدف مشوره و گفتگو با جوانان و گردآوری دیدگاه های پسران و دختران دانش آموخته جوان در بخش های مبارزه با فساد اداری ،اصلاح اداره،افغانستان شناسی،بیجاشده گان داخلی،انتخابات و امنیت و همچنان استراتیژی جوانان برای مدت دو روز در شهر هرات راه اندازی شده است. 
والی هرات در مراسم افتتاح این کنفرانس که با حضور صد ها تن از جوانان دختر و پسر برگزارشده بود،  توجه به بلند بردن ظرفیت و توانایی جوانان را یکی از اولویت های کاری خود و اداره محلی خواند و ابتکارحکومت افغانستان در زمینه راه اندازی برنامه ایجاد پارلمان جوان، کنفرانس کار و استفاده از نظریات جوانان را قابل قدر خواند. 
والی هرات جوانان را به تلاش در جهت حل مشکلات و چالش های اجتماعی فراخواند و گفت همه باید تلاش کنیم تا گذشته مان دوباره تکرار نشود. 
این مقام بلند رتبه دولتی از تلاش در جهت کاهش فقربعنوان یکی از اساسی ترین اقدامات یاد کرد وگفت : " متاسفانه نرخ فقر از 29% به 52% افزایش یافته که یکی ازعلت های اساسی آن بیکاری است".
والی هرات با اشاره تلویحی به مداخلات ادارات مرکزی در امور استخدام ادارات محلی گفت:  تداوم این روند سبب مایوسیت جوانان در سطح محلات میشود.