والی هرات خواهان جدیت اداره مرکزی برشنا در امر جلوگیری از قطع برق وارداتی ایران شد

 
والی هرات خواهان جدیت اداره مرکزی برشنا در امر جلوگیری از قطع برق وارداتی ایران شد.
محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات در صحبت تلفنی با رئیس عمومی برشنا در کابل، شکایات کارخانه داران از ناحیه قطع دوامدار برق را مطرح نمود و خواهان جدیت آن اداره در امر پیگیری جدی مواد موافقت نامه تورید برق ایران به هرات شد.
قطع برق ایران به هرات در روز های اخیر که همزمان شده است با گرمی بی سابقه هوا ،مشکلات جدی را به اقشار مختلف مردم ببار آورده است.  در این میان صاحبان کارنخانجات تولیدی شهرک صنعتی نیز ادعا دارند که قطع برق سبب متضرر شدن صنعت کاران شده است. 
طبق آخرین گزارش مسوولان، وزیر نیروی کشورایران در صحبت تلفنی با رئیس عمومی افغان برشنا شرکت از قطع برق در شهرک صنعتی هرات ابراز تاسف نمود و وعده داده است تا در آینده برق صنعتی قطع نگردد. 
در این میان مسوولان اداره محلی هرات با مسوولان کنسولگری ایران در هرات و همچنان مسوولان کنسولگری افغانستان در مشهد نیز صحبت نموده و خواهان جدیت در امر جلوگیری از قطع برق شدند. 
قرار است در روز های آینده حسب تقاضای مقام ولایت ،هیاتی از سوی اداره مرکزی برشنا به ایران سفرنماید تا این موضوع را بگونه جدی پیگیری نماید.