قدر دانی اقشار مختلف مردم در دومین روز عید سعید قربان در دیدار بامحمد آصف رحیمی والی ولایت هرات جهت استقرلرصلح وهمبستگی

اقشار مختلف مردم در دومین روز عید سعید قربان در دیدار با محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات از تلاش های دولت در جهت استقرار صلح و همبستگی قدردانی نمودند.
شخصیت های ملی و سیاسی، مقامات بلند رتبه ملکی و نظامی، تجار و کسبه کاران، فعالین مدنی و جوانان، افسران نیروهای مسلح، قوماندان قول اردوی ظفر، رئیس اتاق تجارت و صنایع و جمعی از تجار ملی، رئیس اتاق صنعت و جمعی از صنعت کاران، رئیس اتحادیه وارد کننده گان گاز مایع و جمعی از تجار، رئیس و اعضای شورای قوماندانان جهادی، شماری از شخصیت های روحانی و متنفذ در دیدار های عید مبارکی روز دوم عید با تبریک موفقیت های اخیر نیروهای امنیتی در ولایت هرات، عامل اصلی بهبود وضعیت را تلاش مسوولان و همکاری مردم عنوان کردند. 
در این میان والی هرات نیز از نقش شخصیت های تاثیر گزار در بهبود امور تمجید نمود و از اعلام همکاری های همه جانبه مردم هرات قدردانی کرد. 
قابل یاد اوریست که مقام ولایت هرات برای دومین روز پی در پی میزبان شهروندان هرات در تالار نگارستان بهزاد بود. 
در جریان قبل از ظهر امروز دست کم سی و یک گروه اجتماعی به کمیت بیشتر از دو هزار تن از مردم که در برگیرنده جوانان و نوجوانان، زنان و فعالین مدنی و شخصیت های اجتماعی بودند با مقام ولایت دیدار نمودند.