جلسه اداری ولایت امروز به ریاست محی الدین نوری معاون و سرپرست مقام ولایت در تالار نگارستان بهزاد برگزار شد

 در این جلسه که معاون شورای ولایتی و مسوولان ادارات دولتی حضور داشتند معاون مقام ولایت ضمن معرفی شاروال جدید هرات نیاز به توسعه خدمات و استفاده از ظرفیت های موجود در شاروالی به هدف انسجام شهری را جدی خواند و گفت:" شهر هرات نياز به تغيير بنيادي و اساسي دارد، از اینرو استفاده از ظرفيت هاي بالقوه در امر مبارزه با فساد در اداره شاروالي يك اولويت است. 
معاون مقام ولایت افزود :"جلب رضایت مندی مردم مستلزم تلاش درجهت اعتماد سازی و مبارزه جدی با فساد اداری است. 
در این میان پیشرفت کار پروژه هایی که از بودجه غیر مشروط تامین میگردد نیز مورد بررسی قرار گرفت. 
شانزده پروژه عمرانی و انکشافی از بودجه غیر مشروط در شش اداره دولتی ولایت هرات که شامل ریاست های انکشاف دهات، معارف، پوهنتون،حوزه دریایی و زراعت میباشد در دست اجرا میباشد. 
مسوولان این ریاست ها ازطی مراحل امور تدارکاتی این پروژه ها خبر دادند. 
در حالیکه سال گذشته ازجمله سیزده میلیون افغانی بودجه غیر مشروط سال گذشته در ریاست معارف بدلیل ایجاد اشکال درطی مراحل قانونی آن این مبلغ بمصرف نرسیده بود مسوولان ریاست اقتصاد میگویند: سال گذشته رياست معارف در مصرف بودجه مشروط ناكام بوده ولي ساير ادارت موفق عمل نموده اند. 
سرپرست مقام ولایت نیز بر مصرف بودجه غیر مشروط تاكيد نمود وگفت:" اين بودجه بگونه امتحاني در اختيار ادارات محلي قرار ميدهد تا توانایی ادارات در زمینه بودجه سازی و مصرف آن ارزیابی شود. 
معاون مقام ولايت بر توجه جدي به مصرف بودجه غیر مشروط تاکید نمود تا در این صورت ادارات مركزي به توانايي بودجه سازي ادارات محلي بيشتر اعتماد نمايند.

دربخشی از این جلسه همچنان پیرامون سایر موضوعات از جمله پیشنهاد ریاست شاروالی نیز بحث و تصامیم لازم گرفته شد. 

جلسه اداری ولایت امروز به ریاست محی الدین نوری معاون و سرپرست مقام ولایت در تالار نگارستان بهزاد برگزار شد. 
در این جلسه که معاون شورای ولایتی و مسولان ادارات دولتی حضور داشتند معاون مقام ولایت ضمن معرفی شاروال جدید هرات نیاز به توسعه خدمات و استفاده از ظرفیت های موجود در شاروالی به هدف انسجام شهری را جدی خواند و گفت:" شهر هرات نياز به تغيير بنيادي و اساسي دارد،از اینرو استفاده از ظرفيت هاي بالقوه در امر مبارزه با فساد در اداره شاروالي يك اولويت است .
معاون مقام ولایت افزود :"جلب رضایت مندی مردم مستلزم تلاش درجهت اعتماد سازی و مبارزه جدی با فساد اداری است .
در این میان پیشرفت کار پروژه هایی که از بودجه غیر مشروط تامین میگردد نیز مورد بررسی قرار گرفت.
شانزده پروژه عمرانی و انکشافی از بودجه غیر مشروط در شش اداره دولتی ولایت هرات که شامل ریاست های انکشاف دهات، معارف، پوهنتون،حوزه دریایی و زراعت میباشد در دست اجرا میباشد.
مسولان این ریاست ها ازطی مراحل امور تدارکاتی این پروژه ها خبر دادند.
در حالیکه سال گذشته ازجمله سیزده میلیون افغانی بودجه غیر مشروط سال گذشته در ریاست معارف بدلیل ایجاد اشکال درطی مراحل قانونی آن این مبلغ بمصرف نرسیده بود مسولان ریاست اقتصاد میگویند: سال گذشته رياست معارف در مصرف بودجه مشروط ناكام بوده ولي ساير ادارت موفق عمل نموده اند
سرپرست مقام ولایت نیز بر مصرف بودجه غیر مشروط تاكيد نمود وگفت:" اين بودجه بگونه امتحاني در اختيار ادارات محلي قرار ميدهد تا توانایی ادارات در زمینه بودجه سازی و مصرف آن ارزیابی شود.
معاون مقام ولايت بر توجه جدي بمصرف بودجه غیر مشروط تاکید نمود تا در این صورت ادارات مركزي به توانايي بودجه سازي ادارات محلي بيشتر اعتماد نمايند .
دربخشی از این جلسه همچنان پیرامون سایر موضوعات از جمله پیشنهاد ریاست شاروالی نیز بحث و تصامیم لازم گرفته شد.