سه تن از افراد ارتباطی و همکاران مخالفین مسلح دولت در شهر هرات دستگیر شدند

این افراد همراه با یک ماین بشکه ای، اسلحه و مقداری تجهیزات توسط کارمندان ریاست امنیت ملی ولایت هرات دستگیر شده اند.
متهمان در تحقیقات ابتدایی به جرم خود اعتراف نموده اند.
این در حالیست که در جریان ده روز گذشته حدود بیست تن از افراد متهم به فعالیت های غیر قانونی، حملات هراس افگنی، اختطاف و فعالیت های سازمان یافته جنایی در هرات دستگیر شده اند.