نخستین کنفرانس بین المللی سلسله چشتیه از هرات تا اجمیر با حضور شخصیت های ادبی و فرهنگی کشور و منطقه در شهر هرات برگزار شد

محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات برگزاری این کنفرانس را در تقویت پیوند های عمیق دوستی بین پیروان فرقه مختلف مذاهب اثر گزار دانست.

در مراسم افتتاحیه این کنفرانس بین المللی که سید عبدالوحید قتالی رئیس اداره امور ریاست جمهوری و برخی شخصیت های علمی و فرهنگی و مقامات دولتی هرات نیز حضور داشتند، والی هرات ضمن قدردانی از سازمان نواندیشان در جهت برگزاری این کنفرانس گفت: "سلسلة چشتیه، از تاثیر‌ گذار‌ ترین سلسله‌ های صوفیه در جهت ترویج اسلام در هند بوده است، که مشایخ‌ این سلسله علاوه بر ترویج‌ دین اسلام‌ در شبه‌ قاره هند، نقش مهمی در‌ گسترش‌ زبان‌ و ادبیات فارسی‌ در شبه‌ قاره هند داشته اند.
در این کنفرانس دو روزه شماری از شخصیت های مطرح علمی و فرهنگی و ادبی کشورهای منطقه حضور دارند.

نخستین کنفرانس بین المللی سلسله چشتیه از هرات تا اجمیر با حضور شخصیت های ادبی و فرهنگی کشور و منطقه در شهر هرات برگزار شد.
محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات برگزاری این کنفرانس را در تقویت پیوند های عمیق دوستی بین پیروان فرقه مختلف مذاهب اثر گزار دانست .
در مراسم افتتاحیه این کنفرانس بین المللی که سید عبدالوحید قتالی رئیس اداره امور ریاست جمهوری و برخی شخصیت های علمی و فرهنگی و مقامات دولتی هرات نیز حضور داشتند ، والی هرات ضمن قدردانی از سازمان نواندیشان در جهت برگزاری این کنفرانس گفت:" سلسلة چشتیه، از تاثیر‌ گذار‌ ترین سلسله‌ های صوفیه در جهت ترویج اسلام در هند بوده است، که مشایخ‌ این سلسله علاوه بر ترویج‌ دین اسلام‌ در شبه‌ قاره هند ، نقش مهمی در‌ گسترش‌ زبان‌ وادبیات فارسی‌ در شبه‌ قاره هند داشته اند.
در این کنفرانس دو روزه شماری از شخصیت های مطرح علمی و فرهنگی وادبی کشورهای منطقه حضور دارند.