ابراز تسلیت وهمدردی محمدآصف رحیمی والی هرات با خانواده محترم پیمان ومردم

پیام تسلیت وهمدردی محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات بمناسبت درگذشت مجاهد نستوه ،سید فضل احمد پیمان شاعرحماسه سرای کشور 
نحمد ونصلی علی رسوله النبی الکریم
بانهایت تاسف ازدرگذشت شهادت گونه شخصیت فرهنگی و شاعر نامدار کشور استاد سید فضل احمد پیمان رییس سابق مستوفیت ورییس پیشین سارنوالی استیناف ولایت هرات باخبرشدم.
انا لله وانا الیه راجعون
سید فضل احمد پیمان ازجمله شخصیت های مطرح فرهنگی ،جهادی و بانی شعرمقاومت کشور بود که شهرهای حماسی وملی اش درج صفحات زرین تاریخ جهاد پربار کشور میباشد.
اینجانب درگذشت المناک این شخصیت فرهنگی وادبی کشوررابه خانواده محترم پیمان ومردم عزت مند ولایت هرات تسلیت میگویم . به آن مرحوم ازدرگاه ایزد منان علو درجات وبه بازمانده گان شان صبرجمیل تمنا دارم .
 
محمد آصف رحیمی
والی ولایت هرات