دعوت ازشهروندان بخاطراستقبال ازقهرمانان

اطلاعیه کمیسیون استقبال ازتیم فوتبال طوفان هریرود ( قهرمان لیگ برتر افغانستان)

قراراست کدرفنی واعضای تیم فوتبال طوفان هریرود قهرمان لیگ برتر افغانستان ، ظهرروز سه شنبه با استقبال رسمی مقامات ومردم وارد شهرهرات گردند.

مقام ولایت هرات و کمیسیون استقبال ضمن ارجگزاری به تلاش های اعضای فنی وتیم طوفان هریرود ، درطول مسابقات لیگ برترافغانستان ،به منظور اعلام حمایت وتشویق این تیم ازشهروندان عزیز، خانواده ها ، پیشکسوتان ،ورزش دوستان وورزشکاران ،جوانان وخبرنگاران دعوت می نماید تا جهت پرشور ساختن مراسم استقبال،  ساعت دو ونیم بعدازظهرفردا به پارک ترقی تشریف بیاورند.

برنامه استقبال ازتیم طوفان هریرود که با برنامه های متنوع ازجمله جشن وشادمانی ،سخنرانی واجرای موسیقی به همراه است ، باحضور خانواده ها وشهروندان دراستدیوم ورزشی برگزارمیشود.

مقام ولایت هرات وکمیسیون مردمی استقبال ازتیم فوتبال طوفان هریرود قهرمان لیگ برتر