سرپرست مقام ولایت:" صلح تنها از آدرس دولت افغانستان ممکن است!"

محی الدین نوری معاون و سرپرست می‌گوید که در شرایط کنونی می‌طلبد تا تمام سیاسیون کشور از برنامه‌ی صلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان حمایت نموده و این گفتگوها از یک آدرس واحد انجام شود.


آقای نوری که در جمع شماری از مردم شهر هرات هرات پیرامون دست‌آوردهای سال گذشته‌ی اداره‌ی محلی صحبت می‌کرد همچنان گفت که همه‌ی مردم و دولت باید در راستای صلح اجتماعی نیز کار کنند.
آقای نوری گفت:" موفقیت پروسه‌ی صلح در گروه حمایت شهروندان و تمامی سیاسیون از دیدگاه برحق دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. ساختن آدرس‌های خورد و کوچک برای جایگزینی این روند خلاف منافع ملی کشور و بی‌نتیجه است. صلح تنها از آدرس دولت افغانستان ممکن است "
انکشاف و بازسازی هرات
سرپرست مقام ولایت پیشرفت‌‌های هرات در سال گذشته را نتیجه‌ی حمایت رهبران حکومت وحدت ملی، تلاش مسولان و هم‌کاری مردم دانست و بر تداوم این روند تاکید نمود.
آقای نوری با اشاره به مصرف 99 درصدی بودجه انشکافی اختصاص یافته به ولایت هرات، از سوی اداره‌ی محلی، وزارت‌ها و ریاست‌های عمومی، گفت که برنامه‌های بزرگ انشکافی هرات به شکل نورمال در حال جریان است.
به گفته‌ی سرپرست مقام ولایت با وجود تبلیغات منفی شماری در مورد توقف پروژه‌های انکشافی اما عملا ما شاهد آغاز کار دوباره بند پاشدان، افتتاح سرک بای‌پس و سرک امام شش نور، تداوم کار تاپی، تاپ، خط آهن و آمده‌گی برای احداث بخش دوم آن، سرک هرات – زنده جان – غوریان-، سرک هرات – پشتون زرغون، تکمیل مطالعات امکان سنجی میدان هوایی و ده‌ها پروژه‌ی دیگر هستیم. 
معاون مقام ولایت هرات تصریح کرد که دشمنان مردم افغانستان به هر طریق ممکن می‌خواهند مردم را ناامید و نسبت به آینده بدبین بسازند ولی تلاش و نتایج کار باید باعث افزایش انگیزه‌ی مسوولان برای تلاش بیشتر و انگیزه‌ی مردم برای حمایت از برنامه‌های انکشافی و امنیت شود.
امنیت در ولسوالی‌ها بهتر شده است!
سرپرست مقام ولایت هرات می گوید که وضعیت امنیتی در ولسوالی‌های همچون، کشک، کشک کهنه، گلران، کهسان بغیر از بخش شاهراه، گذره، غوریان، چشت شریف، ادرسکن به مراتب نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته و توجه به امنیت پشتون زرغون، اوبه و شیندند در اولویت کاری است.
آقای نوری گفت که نه ماه قبل بعد از یک ارزیابی اساسی، اداره‌ی محلی، اقدام به جابجایی ولسوالان و قوماندان‌های امنیه نمود که نتیجه آن بهبود امور امنیتی این ولسوالی‌ها است.
معاون مقام ولایت هرات گفت:" ولسوالی‌های شمالی و غربی هرات هر هفته و هر روز سرخط خبرها بودند اما آرشیف خبرها را ببینید که چه تحول عظیمی آمده است. پشتون زرغون و اوبه یک موج حملات را دیدند اما حالا برنامه‌های برای بهبود وضعیت امنیتی روی دست است." 
سرپرست مقام ولایت همچنان از جدیت اداره محلی بخاطر تامین امنیت واقعی و گسترش ساحات حاکمیت دولتی در ولسوالی‌ها اطمینان داد و گفتکه هر مسوول دولتی که در امر تامین امنیت سهل انگاری کنند با آنها با جدید برخورد قانونی خواهد شد.
# هرات 
# اداره مستقل ارگان های محلی