احداث دو مرکز تفریحی وورزشی درشمال وجنوب شهرهرات درآینده نزدیک

قرار است دو مجتمع بزرگ تفریحی و ورزشی در دو محل جداگانه در شمال و جنوب شهرهرات ساخته شود.

همزمان با سفر هیات های وزارت شهرسازی و اداره ملی تربیت بدنی به ولایت هرات ، محلات احداث این مجتمع ها تثبیت شد.

جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و حفیظ الله ولی رحیمی رییس تربیت بدنی و ورزش کشور در دیدار با عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات هدف از احداث این مراکز را ایجاد بستر مناسب فعالیت های ورزشی و اماکن مصئون بخاطر تفریح وتفرج شهروندان وخانواده ها اعلام کردند.

سرپرست وزارت شهرسازی ضمن تبریک تقرر آقای رحیمی به عنوان والی ولایت هرات گفت:" وزارت شهرسازی  نسبت به توسعه امور شهری  درهرات در دوره ماموریت آقای رحیمی باورمند است.

بگفته آقای پیکار، ساحات ورزشی وتفریحی دراطراف شهر هرات  بر مبنی ماستر پلان شهری هرات ساخته خواهد شد که مجتمع فرهنگی تفریحی برای خانواده ها درساحه پشتون پل و مجتمع ورزشی در ساحه کمرکلاغ احداث میگردد.

 وزیر شهرسازی کشور میگوید: بررسی های این وزارت نشان میدهد که تمام ساحات بین پشتون پل و پل مالان ملکیت دولت است و هرگونه ادعای غیرقانونی ملکیت درین ساحه پیگرد قانونی خواهد داشت.

ساحه پشتون پل منحیث ساحه سبز و تفریحی برای عام مردم در ماستر پلان شهری هرات مشخص شده و مسولان تاکید دارند که از هرنوع ساخت وساز غیر مسولانه وغیر پلانی درین ساحه جلوگیری میشود.

آقای پیکار، ازمقام ولایت هرات به عنوان حامی جدی امور انکشافی تقدیر نمود.

درین میان والی هرات با استقبال ازطرح های وزارت شهرسازی و اداره تربیت کشور، هرگونه همکاری ادارات محلی را بخاطر تسریع این روند اعلام کرد.

# هرات

# اداره مستقل ارگان های محلی