کشف بیست قلم آثار تاریخی در ولایت هرات

 

بیست قلم آثار تاریخی و باستانی از ولسوالی کهسان ولایت هرات بدست آمد.

این آثار که قدامت تاریخی چندین هزار ساله دارد، دریکی ازقریه جات دورافتاده ولسوالی کهسان توسط قریه دارمحل، هنگام کندن کاری وفعالیت های زراعتی  کشف و سپس باهماهنگی ولسوال کهسان به مقام ولایت انتقال وتحویل مسولان فرهنگی شد.

عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات ضمن قدردانی ازحسن همکاری وفرهنگ پروری این قریه دار، تلاش های مسولان ولسوالی کهسان درجهت حفظ وپاسداشت ارزش های فرهنگی وتاریخی را ارج نهاد.

والی هرات بخاطر بررسی همه جانبه تیم مسلکی وزارت اطلاعات وفرهنگ درساحاتی که این آثار از آن کشف شده است، به مسولان فرهنگی  هدایت لازم داد.

قرار است این آثاربعد از بررسی همه جانبه هیات مسلکی وزارت اطلاعات وفرهنگ به موزیم  ملی تحویل داده شود.

امین الله هفت بلا ولسوال کهسان با قدردانی ازهمکاری مردم این ولسوالی گفت: اداره ولسوالی بخاطر حفظ ونگهداری بناهای تاریخی بگونه جدی تلاش می نماید.

جاوید ضرغام آمر فرهنگ وهنر ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت هرات نیز قدامت تاریخی این آثار را به دوره های اسلامی وقبل ازآن تخمین زد وگفت: قدامت دقیق این آثار بعداز بررسی های باستان شناسایی مشخص میشود.

ولسوالی کهسان ولایت هرات ازجمله ولسوالی های مهم است که دران ساحات زیادی باستانی وآبدات تاریخی وجود دارد.

# هرات

# اداره مستقل ارگان های محلی