برگزاری نخستین کنفرانس راهبردی حکومتداری محلی در ولایت هرات

نخستين گفتمان ملي حكومتداري محلي شهروند محور، ازسوی اداره مستقل ارگان های محلی به هدف تبادل تجارب ودانش در راستاي بهيود حكومتداري محلي، امروز در شهر هرات برگزار شد.

درين كنفرانس كه با قرائت پيام محمد اشرف غني رييس جمهور كشور آغاز بکار نمود، برعلاوه عبدالقيوم رحيمي والي ولايت هرات، واليان خوست ولغمان، معاون ولايت فراه ، حامد كريمي رييس پلان وپاليسي اداره مستقل ارگان های محلی، نماينده گان برخي وزارت ها ازجمله  كميسيون اصلاحات اداري وخدمات ملكي و وزارت اقتصاد و شمار زيادي از مسولان دولتي واستادان پوهنتون  ولايت هرات شركت داشتند.

درپيام رييس جمهور برتمركز جدي به تقويت حكومتداري محلي تاكيد گرديده واز برگزاري اين كنفرانس نیز استقبال شده است.

والي هرات با بیان این مطلب که مسولان  خدمت گزاران مردم هستند وباید درمقابل مردم پاسخگو باشند گفت:" حكومت در مقابل مردم مسول است وبايد مسوليت پذير باشد چون درراس حكومتداري خوب مردم قراردارند.

آقای رحیمی توجه به مناطق دور افتاده وبهره مند ساختن شمار بیشتری ازهموطنان ازخدمات عمومی را یک اصل اساسی عنوان کرد وافزود: درحکومتداری خوب باید روند ارائه خدمات به مناطق روستايي ودور افتاده گسترش وتقويت شود.

به باور والی هرات  مسوليت ماست تا سطح خدمات به مردم را گسترش دهیم، تا فاصله بين حكومت ومردم ازبین بروند.

این مقام بلند رتبه دولتی درعین حال نقش زنان را درحكومتداري خوب برجسته خواند وافزود:" باید شايسته سالاري وحکومتداری خوب تقویت و حفظ شود.

 

حامد كريمي  رييس پلان و پاليسي اداره مستقل ارگان هاي محلي نیزتاکید نمود که شیوه حکومتداری درافغانستان درحال تغییر است.

او میگوید:" بهبود حكومتداري محلي  وزمينه سازي تغيير مثبت در زنده گي مردم، از اولويت هاي كاري ارگان هاي محلي است.

به باور آقای کریمی، پاليسي حكومتداري محلي تدوين شده است تلاش ميشود تا صلاحيت برنامه ريزي وتصميم گيري مطابق این پاليسي به سطح محلات انتقال شود.

این نخستین گفتمان راهبردی پیرامون حکومتداری محلی است که درولایت هرات راه اندازی میشود.

# هرات

# اداره مستقل ارگان های محلی