سفر قوماندان حمایت قاطع به ولایت هرات

شهروندان هرات از جامعه جهانی میخواهند تا مداخلات خارجی از امور داخلی کشورمان را قطع نمایند، تا زمینه به استقرار صلح دایمی در کشور مساعد شود.
عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات وجنرال اسکات میلر قوماندان حمایت قاطع به همراه معینان وزارت های دفاع ملی، امورداخله ومعاون ریاست عمومی امنیت ملی، ضمن حضور درجاده مرکزی شهر هرات وصحبت با شهروندان وکسبه کاران، دیدگاه های شانرا درپیوند به استقرارصلح  و وضعیت کلی کشور جویا شدند.
حاجی عبدالحق یک تن ازعریضه نویسان جاده مرکزی شهرهرات ازحضور والی هرات وهیات بلند رتبه مقامات امنیتی استقبال نمود وگفت:"  خواست مردم ختم جنگ واستقرارصلح است" .
ازسوی دیگر شماری از شاگردان مکتب نیز استقرارصلح درکشور را آرزوی دیرینه شان اعلام کردند و تاکید کردند که خواست عمده شان ختم جنگ وبرادرکشی است.
درین میان عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات میگوید :" درجریان دیدار مسولان محلی با هیات مقامات امنیتی، پیرامون وضعیت کلی ولایت هرات وحوزه غرب بحث شد و بر دفاع از ارزش های هفده سال گذشته تاکید بعمل آمد.
والی هرات میگوید : درین نشست استراتیژی های دفاعی وجنگی  مورد بحث قرارگرفت وتاکید شد که ایالات متحده امریکا ودوستان بین المللی حمایت شان ازدولت افغانستان دومداراست.
والی هرات ازجنگ طلبی طالبان در ماه مبارک رمضان ابراز تاسف نمود وگفت :" برعلاوه اینکه دروازه صلح برروی مخالفین مسلح دولت باز است ، ولی نیروهای امنیتی آماده سرکوب هرگونه اخلالگری وناامنی هستند.
# هرات 
# اداره مستقل ارگان های محلی