توزیع کمک های نقدی به خانواده های قربانیان حوادث طبیعی

به ده ها تن ازخانواده های بازمانده گان قربانیان حوادث طبیعی در ولایت هرات کمک های نقدی توزیع شد.

روند توزیع این کمک ها که شامل پنجاه هزار افغانی پول نقد به خانواده هر قربانی میباشد، امروز ازسوی عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات  آغاز شد.

مسولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت هرات میگویند: قرار است برای پنجاه خانواده از قربانیان حوادث طبیعی در ولایت هرات الی اخیر ماه مبارک رمضان کمک های نقدی توزیع شود.

این خانواده ها شامل متضررین سیلاب های کم سابقه درولایت هرات میباشند.

والي هرات با ابراز همدردي با خانواده هاي قربانيان آرزو برد تا اين كمك ها بخشي از مشكلات خانواده ها را برطرف سازد.

آقای رحیمی با قبولي طاعات شهروندان وآرزوي ختم جنگ در كشور، از تلاش كميته موظف بخاطر طی مراحل اسناد وتوزیع کمک های نقدی قدرداني نمود.

درین میان مونسه حسن زاده معاون امور اجتماعی مقام ولایت نیز از اراده قوی اداره محلی بخاطر کمک به رفع نیازمندی های مردم وحمایت ازخانواده های قربانیان اطمینان داد.

سیلاب های کم سابقه درولایت هرات که درماه حمل ادامه داشت هزاران جریب زراعتی را تخریب نمود وسبب مرگ دست کم پنجاه تن درولایت هرات شد.

# هرات

# اداره مستقل ارگان های محلی