دیدار والی هرات با سرپرست دفتر یوناما

عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات در دیدار با لوییس کمیس سرپرست دفتر یوناما، خواهان افزایش همکاری موسسات بین المللی درین ولایت شد.
درین دیدار که قبل ازظهر امروز در مقر ولایت ترتیب یافت، والی هرات پیرامون نیاز به اقدامات اساسی موسسات بین المللی بخاطر کمک به رفع نیازمندی های عمومی صحبت نمود و اطمینان داد که اداره محلی تامین امنیت موسسات را بویژه درمناطق دورافتاده را یک اولویت میداند.
ازسوی دیگر لوییس کمیس نیز ازتداوم همکاری موسسات ملی وبین المللی بدلیل مساعد بودن بستر مناسب فعالیت ابراز خرسندی نمود وازهمکاری ادارات دولتی با موسسات قدردانی کرد.
دفتر یوناما هماهنگ کننده فعالیت موسسات بین المللی درسطح ولایات میباشد.
# هرات 
# اداره مستقل ارگان های محلی