قدردانی والی هرات از کمک بنیاد خیریه ملک سلمان

عبدالقيوم رحيمي والي ولايت هرات از همكاري بنياد خيريه  ملك سلمان بن عبدالعزيز، در راستاي حمايت از بينوايان قدرداني نمود.

والی هرات در دیدار با هیات بنیاد خیریه ملک سلمان بن عبدالعزیز درافغانستان شروع برنامه های کمک رسانی این نهاد به افراد بی بضاعت درولایت هرات را به فال نیک گرفت وآرزو برد تا این کمک ها بخشی از مشکلات خانواده های مستحق وفقیر را برطرف سازد.

بنیاد خیریه ملک سلمان بن عبدالعزیز امروز برای بیش ازسه هزار تن ازخانواده های بی بضاعت ومستحق کمک های غذایی وبشردوستانه توزیع نمود.

این بنیاد از تداوم همکاری های خود درسطح  ولایت هرات اطمینان داد و از همکاری مقام ولایت هرات قدردانی نمود.

در پایان این نشست مقام ولایت هرات با اهدای تحفه ای از آثار هنری ولایت هرات، ازهمکاری بنیاد خیریه ملک سلمان بن عبدالعزیز تمجید نمود.

# هرات

# اداره مستقل ارگان های محلی