سفر هیات مشرانو جرگه به ولایت هرات غرض رسیده گی به شکایات معلمین

هيات مشرانو جرگه غرض رسيده گي به مشكلات معلمین وارد ولايت هرات شد.
عبدالطيف نهضت يار رييس كميسيون امور فرهنگي ديني، معارف وتحصيلات عالي مشرانو جرگه در دیدار با عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات، سلام و تمنيات نیک رییس واعضاي مشرانو جرگه را به مقام ولايت تقديم نمود وگفت شماری ازسناتوران  بر اساس فيصله جلسه عمومي مشرانو جرگه موظف شده اند تا ضمن سفر به ولایت هرات، اعتصاب معلمين را به بررسي بگیرند.
قرار است گزارش بررسی های این هیات درجلسه عمومی هفته آینده با حضور وزیر معارف مطرح شود.
لیلما احمدی وآمنه افضلی از جمله اعضای این هیات نیز تاکید نمودند که بخاطر دریافت راه حل دایمی مشکلات معلمی تلاش می نمایند.
عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات اقدامات  مقام ولایت هرات بخاطر رسیده گی به خواست های معلمین درسطح محلی را تشریح نمود  وآرزو برد تا امتیازات ومعاشات معلمین افزایش یابد.
والی هرات آرزو برد تا همزمان با پیگیری خواست های معلمین، روند تدریس دربرخی مکاتب نیز ازسرگرفته شود تا جوانان وآینده سازان ازدرس وتعلیم محروم نشوند.
آقای رحیمی  ازپيگيري خواست هاي معلمين وانتقال آن به سطوح بلند رهبري حكومت وحدت ملي، خبرداد واز معلمين خواست تا مانع تدريس در مكاتب نشوند.
# هرات 
# اداره مستقل ارگان های محلی