توزیع جوایز برنده گان مسابقه قرانی

جوایز بانوان پیشتاز در مسابقه قرآنی،  امروز از سوی عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات توزیع شد.

همزمان با برگزاری همايش بزرگی زیرنام ( قرآن، قانون زنده گي) به نفرات برتر مسابقه قرآنی جوایز نفیسی اهدا گردید.

درين همايش كه بیشتر از دو هزارتن از بانوان حافظ ومدرس علوم قرآن عظيم الشان ومسولان حلقات حفظ وقرائت كلام پرفيض الهي حضور داشتند، سيد محمد شيرزادي رييس حج اوقاف هدف اين همايش را تكريم مقام شامخ قاريان اعلام كرد.

عبدالقيوم رحيمي والي ولايت هرات از رياست حج اوقاف بخاطر برگزاري اين همايش قدرداني نمود و گفت:" عمل به علم قرآن سبب رستگاري  واقعی ميشود."

والي هرات بهره مند شدن از رحمت الهي بدون عمل به قرآن عظيم الشان را ناممكن خواند و افزود:" آنانيكه دين ومنبر را سياسي و استفاده ابزاري میکنند، به بیراهه رفته اند.

والی هرات میگوید: قرآن بخاطر سعادت انسان ها نازل شده است تا به زنده گي انسان ها رنگ بدهد وآنرا زيبا بسازد.

درین همایش شماري از قاريان زن وهمچنان مسولان حلقات حفظ قرآن واساتيد قرآني نيز تشویق وتقدير شدند.

همچنان برنده گان مسابقه قرآني از بين خواهران معرفي شدند.

 مقام اول اين مسابقه دربخش سي جزرا قاريه فاطمه بنت بشيراحمد بدست آورد، پروين بنت سيد گل مقام دوم بخش سي جز وناهيد سيدگل مقام سوم اين مسابقات را بدست آورد.

# هرات

# اداره مستقل ارگان های محلی