عیادت والی هرات از مجروحان ومریضان

درنخستین روز عید سعید فطر، عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات ضمن حضور در شفاخانه یکصد بستر نظامی، از مجروحان نیروهای مسلح عیادت و جان فشانی های شان در راه دفاع از ارزش های ملی و اسلامی را ارج نهاد.

نزدیک به چهل تن ازمنسوبان نیروهای امنیتی ودفاعی که در سنگر های داغ دفاع از وطن دربرابر متجاوزان و تروریستان درجریان ماه های اخیر مجروح شده اند، درشفاخانه نظامی زیر درمان قراردارند.

والی هرات با یکایک این قهرمانان دیدار و صحبت نمود و امنیت موجود را نتیجه جان فشانی آنان عنوان کرد.

آقای رحیمی گفت: نیروهای امنیتی ودفاعی مایه افتخارمردم وعامل عزت وسربلندی نظام هستند.

والی هرات همچنان تلاش های دوکتوران وپرسونل صحی شفاخانه نظامی، از جمله دوکتور تیموری متخصص امراض جراحی که موفق به یک عمل جراحی پیچیده شده است را ستود.

جنرال نورالله قادری قوماندان قول اردوی ظفر نیز ازتفقد ونوازش مقام ولایت قدردانی نمود وتاکید کرد که منسوبان نیروهای امنیتی ودفاعی تا آخرین قطره خون خود دربرابر متجاوزین خواهند رزمید.

همزمان با این عبدالقیوم رحیمی والی هرات به همراه معاون مقام ولایت ازمریضان داخل بستر درشفاخانه حوزه وی هرات نیز عیاد بعمل آورد وآنانرا مورد تفقد قرارداد.

والی هرات تلاش های دوکتورا ارج نهاد وبخاطر حل مشکلات پرسونل به بخش های ذیربط هدایت لازم داد.

# هرات

# اداره مستقل ارگان های محلی