حمایت جوانان از برنامه های اداره محلی هرات

صدها تن ازجوانان دختر و پسر ولایت هرات ضمن اعلام حمایت از برنامه های اداره محلی، خواهان جدیت مقامات در امر مبارزه با فساد و برطرف ساختن ناهنجاری های اجتماعی شدند.

رییس و اعضای سازمان اجتماعی جوانان و چندین نهاد مدنی وفرهنگی درین دیدار که عصر امروز در تالار نگارستان بهزاد تریب یافت، از خدمات ارزنده عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات  درجهت بهبود حکومتداری خوب تمجید نمودند.

سهراب فکوری رییس سازمان اجتماعی جوانان ولایت هرات با بیان برخی مشکلات ازجمله موجودیت فساد اداری در برخی ادارات دولتی، خواهان اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری شد و اعلام کرد که جوانان ولایت هرات آماده هرگونه همکاری با اداره محلی درین پروسه ملی هستند.

شرکت کننده گان این نشست از برنامه های کاری مقام ولایت در راستای بهبود امور قدردانی نمودند و آن را ستودند.

آنان میگویند: بخاطر افزایش شرکت و حضور مردم و جوانان درپروسه انتخابات کمپاین های ولایتی را راه اندازی خواهند کرد ودربخش های مختلف همکار اداره محلی هستند.

والی هرات با ارج گذاری به حسن نیت شهروندان وجوانان تاکید نمود که از دل و جان درخدمت مردم قرار دهد و بخاطر بهبود امور، انکشاف و توسعه ولایت هرات و زن غرب تلاش می نماید.

آقای رحیمی با تاکید بر جلوگیری از هرگونه مداخله مقامات درامور انتخابات گفت: وظیفه مسولان فراهم ساختن تسهیلات به کمیسیون انتخابات با درنظرداشت رعایت اصل بیطرفی، به منظور افزایش مشارکت شهروندان درین پروسه ملی است.

آقای رحیمی افزود:" کسانی که انتخابات را مختل میکنند، از طالب فرق چندانی ندارند، زیرا اخلال پروسه انتخابات در حقیقت تخریب نظام است و تخریب نظام کشور را به بحران و قهقرا می برد.

این مقام بلند رتبه دولتی با استقبال از طرح ها وایده های جوانان بخاطر بهبود امور بخصوص در امر راه اندازی کمپاین صفایی شهر، ازجوانان دعوت کرد تا بخاطر تشویق جوانان به پیوستن به صفوف نیروهای مسلح نیز همکاری نمایند.

والی هرات  جوانان را سفارش نمود تا در پروسه های رقابتی شرکت نمایند، تا به خود وجامعه شان مصدر خدمت واقع شوند.

# هرات

# اداره مستقل ارگان های محلی