تاکید والی هرات بر حمایت از معلولین

عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات ابتکارات معلولین توانمند در بنیاد خیریه پیر هرات را مورد تمجید قرار داد.

بنیاد خیریه انفاق ونوع دوستی پیرهرات که دربخش توانمند سازی معلولین فعالیت دارد، یکی ازمجهزترین مراکز بازپروری افراد دارای معلولیت میباشد که در ولایت هرات فعالیت دارد.

نظم ودسپلین حاکم دربخش های مختلف این نهاد، طرح های خلاقانه رهبری آن و همچنان سهم گیری شخصیت های خیر دربخش اکمال نیازمندی های آن، سبب شده است محیطی مناسب غرض بود باش، آموزش و بازپروری معلولین دختروپسر فراهم شود.

والی هرات ضمن بازدید از بخش های مختلف پرورشگاه بنیاد خیریه پیرهرات و صحبت با کودکان ونوجوانان معلولی که درین مرکز نگهداری میشوند، نظم و دسپلین موجود را مورد تحسین قرارداد و درعین حال همکاری مقام ولایت را به هدف رفع برخی نیازمندی های این مرکز، اعلام کرد.

معلولین که درمرکز توانمند سازی پیرهرات بگونه بیست وچهارساعته زیر پوشش خدمات قراردارند، هریک باتوجه به توانمندی هایی که دارند مسولیت پیشبرد بخشی را برعهده دارند.

معلولین با استقبال از حضور والی هرات درین مرکز، خواهان حمایت بیشتر مقامات ازهمچو مراکز شدند.

# هرات

# اداره مستقل ارگان های محلی