دیدار والی هرات با وزیر خارجه ترکمنستان

عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات در دیدار با وزیر خارجه ترکمنستان، خواهان افزایش همکاری ها به منظور افزایش صادرات سنگ مرمر هرات به ترکمنستان شد.

والی هرات درین نشست که ظهر امروز در مقر ولایت ترتیب یافت، ضمن قدردانی از دولت و مردم ترکمنستان بخاطر تامین انرژی برق مورد نیاز بخشی از شهروندان هرات درطول سالیان گذشته وهمچنان همکاری در جهت تامین سوخت مورد نیاز، به تشریح ظرفیت های اقتصادی وصنعتی این ولایت پرداخت.

آقای رحیمی با اشاره به موجودیت بناهای تاریخی متعدد درین ولایت به ویژه آرامگاه برخی شخصیت های علمی وفرهنگی که در هردو کشور پیروان و طرفداران زیاد دارند، خواهان سهمگیری کشور ترکمنستان درحفظ ومراقبت و بازسازی برخی ازین بناها شد.

والی هرات موجودیت زمینه به توسعه و افزایش صادرات تولیدات شهرک صنعتی به کشورهای منطقه یاد آوری نمود و آرزو برد تا سطح همکاری ها درین راستا نیز بگونه قابل ملاحظه بین ولایت هرات و ترکمنستان افزایش یابد.

والی هرات از کیفیت بالای سنگ مرمر ولسوالی چشت شریف و علاقه مندی کشورهای منطقه وجهان بخاطر استفاده ازین تولیدات یاد آوری نمود واظهار امیدواری نمود تا کشور ترکمنستان بخشی از نیازمندی خود به سنگ مرمر را از ولایت هرات تامین کند.

این مقام بلند رتبه دولتی همچنان خواهان تمرکز همکاری ها دربخش انکشاف ظرفیت های ورزشی جوانان و راه اندازی مسابقات ورزشی بگونه دورانی در ولایات مرو وهرات شد.

وزیر خارجه ترکمنستان نیز از استقبال گرم ومهمان نوازی مقام ولایت قدردانی ومسولان محلی قدردانی نمود و ازعلاقه مندی کشورش بخاطر افزایش همکاری های اقتصادی با ولایت هرات اطمینان داد.

# مقام ولایت هرات

# اداره مستقل ارگان های محلی