دیدار والی هرات با سفیر انگلستان درکابل

عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات در دیدار با سفیر انگلستان درکابل خواهان سهم گیری ومشارکت بیشتر آن کشور در امور توسعوی وانکشافی ولایت هرات شد.