تجلیل ازسی امین سال تصویب کنوانسیون حقوق کودک

همزمان با تجلیل از سی امین سال ایجاد کنسوانیون حقوق کودک، داکتر غلام داود هاشمی معاون مالی و اداری مقام ولایت هرات ، برتطبیق این کنوانسیون وتوجه به امور تعلیمی وتربیتی کودکان تاکید نمود.
 
مراسم تجلیل از سی امین سال تصویب کنوانسیون حقوق کودک امروز با حضور شمار زیادی از خانواده ها و مردم درتالار دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر برگزارشد.
عبدالقیوم افغان رییس کار امور اجتماعی ولایت هرات می گوید: افغانستان 25 سال قبل با پیوستن به این کنوانسیون متعهد به حمایت از حقوق کودکان شد.
 
داکترغلام داود هاشمی معاون مقام ولایت نیزبا تبریک این روز،  برتوجه به حمایت از کودکان آسیب پذیر و فراهم ساختن امکانات تعلیمی و تربیتی برای کودکان نیز تاکید نمود.
 
داکتر هاشمی از افزایش شمار کودکان مبتلا به مواد مخدر نیز ابراز تاسف نمود واز اراده قوی مقام ولایت بخاطر حل مشکلات اجتماعی کودکان و توجه بیشتر به تداوی و درمان مبتلایان به مواد مخدر اطمینان داد.
 
درین همایش شماری از فعالین حقوق کودکان نیز تقدیر شدند.
# مقام ولایت هرات 
# اداره مستقل ارگان های محلی