ملاقات عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات با سفیر ترکیه درکابل

عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات خواهان سهمگیری ومشارکت کشور ترکیه در امر مرمت و بازسازی بخش هایی از مجموعه مصلی شد.

والی هرات در دیدار با سفیر ترکیه درکابل، از همکاری های آن کشور در زمینه بازسازی خانقاه شیخ عمو، قدردانی نمود و آرزود تا باسهیم شدن کشور ترکیه در بازسازی مجموعه مصلی، روند همکاری های فرهنگی بین کشور بیش از بیش تقویت شود.

درین نشست در مورد گشایش کنسولگری ترکیه درهرات و نحوه فعالیت مکاتب افغان ترک نیز بحث شد.

# مقام ولایت هرات
# اداره مستقل ارگان های محلی