بازدید والی هرات وسفیر کوریای جنوبی از مجموعه تاریخی گازرگاه

خواست والی هرات از سفیر کوریای جنوبی درکابل !

 

 سفیر کوریای جنوبی در کابل در سفرش به ولایت هرات، با عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات دیدار و از علاقه مندی کشورش بخاطر سهیم شدن بیشتر در امور بازسازی و انکشافی این ولایت یاد آوری نمود.

 

آقای ریگ زا یان، جاذبه های گردشگری، صنعتی و اقتصادی هرات را مایه امیدواری خواند.

 

والی هرات با قدردانی از همکاری های کشور کوریای جنوبی در بخش های معارف، حمایت از بیجاشده گان و امور اجتماعی، خواهان سهم گرفتن بیشتر کوریای جنوبی در امور انکشافی و عمرانی این ولایت شد.

 

 ازسوی دیگر والی هرات و سفیر کوریای جنوبی در بازدید از مجموعه تاریخی گازرگاه ( آرامگاه خواجه عبدالله انصاری پیرهرات، ساختمان نمکدان، سنگ هفت قلم و آرامگاه امیر دوست محمد خان)  ضرورت همکاری موسسات بین المللی بخاطر حفظ بناهای تاریخی را جدی خواندند.

 

# مقام ولایت هرات

# اداره مستقل ارگان های محلی