ولسوالی پشتون زرغون

ولسوالی پشتون زرغون در 62 کیلومتری شهر هرات موقعیت داشته که حدود اربعه آن، از جانب غرب ولسوالی گذره و انجیل، سمت شرق آن ولسوالی اوبه و قسمتی از ولسوالی فرسی، طرف شمال آن را ولسوالی کرخ و جنوب آن را ولسوالی ادرسکن محدود کرده است.این ولسوالی دارای حدود 170000 نفوس است؛ مساحت آن  حدود 8750 کیلومتر مربع تخمین گردیده و دارای 240 قریه می باشد.حدود 80 فیصد مردم این ولسوالی به زراعت و مالداری مصروف اند؛ 90 فیصد زمین های زراعتی را آبی و تنها 10 فیصد آن بصورت للمی زرع میگردد.لازم به یاد آوریست اینکه، معدن آهن در این ولسوالی به اهمیت اقتصادی آن افزوده است.اماکن تاریخی و تفریحی این ولسوالی عبارت از چشمه آب گرم، خواجه محمد سبز، خواجه محمد غیبی جان و زیارت خسرو جان می باشند.این ولسوالی دارای 40 باب مکتب بوده که هم اکنون 18198 نفر ذکور، و 13198 نفر اناث مشغول کسب تعلیم و تریبه در مکاتب متذکره می باشند.

  برای نقشه ولسوالی لطفا اینجا را کلیک کنید.