طبیعت

ولایت هرات در شمال غرب افغانستان موقعیت دارد. در ۶۲ درجه ۲۰ دقیقه طول شرقی و۳۴ درجه و ۴۵ دقیقه عرض شمالی واقع است با مساحت ۵۴٫۷۷۸ کیلومتر مربع هم مرز با دو کشور همسایۀ یعنی ایران در غرب و ترکمنستان در شمال و از دو طرف دیگر به ولایات بادغیس، غور و فراه همجوار است. هرات با جمعیت تخمینی بالاتر از دوملیون نفربه دومین ولایت افغانستان مبدل شده است. باشندگان اصلی شهر هرات را اقوام تاجیک تشکیل میدهند اما اقوام پشتون، ازبک، ترکمن نیزدرین ولایت برادروارمسکن گزین هستند. بیشتر باشندگان هرات به زبان دری با لهجۀ هراتی سخن میگویند.

هرات دارای آب و هوایی معتدل است، بهاری دلپذیر، تابستانی با بادهای زیاد که به بادهای ۱۲۰ روز معروف اند، پاییزی معتدل و زمستانی نه چندان سرد است. تنها زمستان سال۱۳۸۶ به عنوان سخت‌ترین زمستان تاریخ معاصر هرات شناخته میشود که در آن بر اساس ارایه گزارش سایت رسمی ولایت هرات، یکهزار تن کشته شدند.بادهای یکصد و بیست روزۀ هرات دراثربوجودآمدن مرکزفشاربلنددرسفیدکوه و مرکز فشار پست وادی هرات بوقوع میپیوندد و مدت یکصد و بیست روز از اوایل جوزا الی اواخر سنبله ادامه مییابد.

درهرات 72 نوع انگوروجوددارد و فرهنگ باغداری اززمان تیموریان تا بحال بارونق خاصی درهرات رواج داشته چنانچه درکتب تاریخی باقیمانده ازعصر تیموری محصول انگورهرات را سالانه سی هزارخروار محاسبه نموده اند.امروزه نیز انگورهرات درسطح منطقه ازکیفیت عالی برخوردار بوده به بازار های جهانی ازجمله دوبی صادرمیشود.

هرات اولین مزرعۀ کشت زعفران درطول تاریخ بوده که خوشبختانه امروزنیز جایگاه اصلی خودرا درکشت طلای سرخ بازیافته وبهترین نمونۀ زعفران درآسیا راتولید مینماید.زعفران هرات به عنوان زعفران ممتاز مقام عالی جهانی رابخوداختصاص داده است.

منظرۀ شام هرات ازجمله ارزشها وجاذبه های بسیار عالی طبیعی است که درجهان شهرت دارد درگذشته اکثر سیاحان ازشرق وغرب جهان بخاطر دیدن آثارباستانی هرات ومنظرۀ شام هرات به این دیار سفرمیکردند.غروب روشن ورنگین شام هرات زبانزد انسانهای بااحساس وطبیعت دوست بوده وخواهد بود.

برای معلومات بیشتر در باره طبیعت هرات لطفا اینجا را کلیک کنید.