ولسوالي انجیل

ولسوالی انجیل که موقعیت آن، از جانب شرق با ولسوالی کرخ، سمت غرب با ولسوالی زنده جان، شمالآ با ولسوالی کشک رباط سنگی و جنوبآ با دریای هریرود و ولسوالی گذره میرسد دارای حدود یک ملیون 1000000 نفوس بوده و مساحت آن  حدود 3000 کیلومتر مربع می باشد.این ولسوالی که در فاصله 5 کیلومتری شهر هرات موقعیت دارد، دارای 486 قریه بوده که مهم ترین آنها عبارتند از: عقاب، ادران، بزدان، نوین علیآ و سفلا، کارته، غیزان علیا  سلفلا، بالیان، بکرآباد، غور درواز، برامان، دیوانچه، ملاسیان وغیره. ساحه زمینداری ولسوالی انجیل 17000 (هفده هزار) هکتار بوده که از دریاها و جوی ها آبیاری می گردد؛ همچنان تعدا 500 حلقه چای عمیق، 120 کاریز، و 50 نخ چشمه نیز به وسعت آبیاری درین ولسوالی افزوده است.شغل اکثر مردم در ولسوالی انجیل زراعت، مالداری و باغداری بوده که محصولات مهم آن: گندم، جو، ماش، زردک، لوبی، برنج، پخته، انگور، سیب، زرد آلود، انار، شفتالو وغیره می باشد. لازم به یاد آوریست اینکه عمده ترین محصولات مالداری این ولسوالی را ماست، شیر، پشم، پوست، روغن و غیره تشکیل می دهد. حدود 70 فیصد مردم  که متشکل از 270 قریه می باشند؛ از نعمت برق درین ولسوالی مستفید اند.زمینه تعلیم و تربیه به صورت قابل ملاحظه ای در ولسوالی انجیل مهیا می باشد؛ هم اکنون این ولسوالی دارای 113 مکتب بوده که به تعداد 2200 معلم برای تعلیم و تربیه حدود 53000 شاگرد ذکور و 57000 شاگرد اناث مصروف ارائه خدمات تعلیمی میباشند.این ولسوالی دارای 15 آثار باستانی نیز میباشد، آبادات تاریخی میتوانند مًعرف هرات منحیث یک شهر توریستی در جهان باشند.عمده ترین تفریح گاه های این ولسوالی عبارت از: خواجه سربَر، قریه کبرزان، شهزاده یعقوب، امام شش نور، پشتون پل، پل مالان و شیدائی می باشند. این تفریح گاه ها در هرات از شهرت خاصی بر خوردار بوده و روزهای تعطیلی تجمعگاه های اساسی مردم هرات هستند.لازم به تذکر است اینکه به همکاری مردم منطقه و برخورد نیک پرسونل ملکی و نظامی ولسوالی با اهالی؛ وضع امنیتی درین ولسوالی به کلی تامین می باشد؛ همین منظور ولسوالی انجیل بنام ولسوالی صلح مسما گردیده است.

  برای نقشه ولسوالی لطفا اینجا را کلیک کنید.