سکتور امنیت

سکتور امنیت یکی از سکتورهای کمیته انکشاف ولایتی بوده که عمدتاً روی مسائل مهمی همچون:تامین امنیت، دفاع ملی، انحلال گروه های مسلح و قومی، پاکسازی ماین ها و غیره فعالیت مینماید.

برای معلومات بیشتر سکتور امنیت لطفا اینجا را کلیک کنید.