ولسوالی گلران

ولسوالی گلران در 120 کیلومتری شهر هرات موقعیت داشته و حدود اربعه آن: از جانب شمال به کشور ترکمنستان، جنوب آن به ولسوالی های کهسان، غوریان و زنده جان، از جانب شرق به ولسوالی کشک رباط سنگی و از سمت غرب به کشور جمهوری اسلامی ایران محدود میگردد.مردم ولسوالی گلران بیشتر به زراعت و مالداری مشغول اند؛ میتوان از مهم ترین پیداوار زراعتی و مالداری شان گندم، جو، نخود، کرابیه، تربوز، انگور، قروت، روغن ذرت، پشم و کرک وغیره نام برد.درین ولسوالی؛ ریسندگی و بافنده گی به شکل عنعنوی سابقه طولانی داشته و تولیداتی چون گلیم و قالین را احتوا می نماید.تعداد قریجات این ولسوالی ها 320 قریه بوده و حدود 155000 نفر نفوس دارد.از سال 1381 به اینطرف از اثر توجهات مقامات صالحه جمهوری اسلامی افغانستان وضعیت معارف و صحت با ایجاد مکاتب و کلینک ها رو به بهبود است.

برای نقشه ولسوالی لطفا اینجا را کلیک کنید.