ولسوالي چشت شریف

ولسوالی چشت شریف که موقعیت آن، از جنوب به ولسوالی تولک(غور)، از جانب شرق ولسوالی شهرک ولایت غور، از شمال ولسوالی قادس ولایت بادغیس، و از جانب غرب ولسوالی اوبه ولایت هرات می باشد. ولسوالی چشت شریف که در فاصله 2969 کیلومتری شهر هرات موقعیت دارد، دارای حدود 37000 نفوس و 96 قریه بزرگ و کوچک می باشد.ولسوالی چشت فعلی؛ ابتدا بنام (کنزور) یاد میگردیده و بعد از آمدن اوب اسحاق شامی به افغانستان بنام (چشت) مسمی شده است، پیشینه تاریخی ولسوالی چشت شریف به بیش از 970 سال میرسد.منابع عایداتی مردم این ولسوالی را باغداری، میوه جات، زراعت و مالداری تشکیل میدهد. حدود 30 فیصد شاغلین این ولسوالی در بخش زراعت و باغداری، 40 فیصد مالداری و 30 فیصد دیگر بصورت آزاد مشغول می باشند.ولسوالی چشت شریف از نقطه نظر جغرافیایی به موقعیت کوهستانی قرار داشته و از دره های پر خم و پیچ تشکیل گردیده و منابع آبی و چشمه سار های زیادی دارد؛ هر یک از دره های این ولسوالی از نقطه نظر تخنیکی ظرفیت بندهای آبگردان جهت کشت و زراعت و همچنان تولید انرژی برق دارد که از آن استفاده صورت می پذیرد.منابع طبیعی این ولسوالی را معادن سرشار سنگ مرمر، سنگ گرینیت، سنگ رخام و معادن گچ و سرب تشکیل میدهد.

برای نقشه ولسوالی لطفا اینجا را کلیک کنید.