ولسوالي فرسی

ولسوالی فرسی:

فاصله ولسولی فرسی از هرات 280 کیلومتر است.

فرسی از فرس گرفته شده است به معنی جای ازاد و سرسبز و کوهستانی است.

حدود اربعه ولسوالی: از طرف شمال میرسد به ولسوالی پشتون زرغون و ولسوالی اوبه، از طرف جنوب به ولسوالی پرچمن ولایت فراه و از طرف شرق به ولسوالی تولک و ساغر ولایت غور و از طرف غرب به والسوالی ادرسکن و قسمت از آن را ولسوالی شیندند احتوا میکند.

این ولسوالی از سال 1358 یکی از علاقه داری های ولایت غور بود، از سال 1358 به بعد علاقه داری مذکور مربوطه به ولایت فراه شده تا  سال 1365 به مدت 7 سال. و بعدا به سال 1365 علاقه داری مذکور به در مربوطات ولایت هرات قرار گرفت و تا سال 1370 منحیث علاقه داری و بلاخره در سال 1371 به ولسوالی ارتقاء یافته است که تا اکنون یکی از ولسوالی های هرات میباشد.

تشکیلات ولسولی فرسی:- اداری ولسوالی– ریاست ابتدائیه محکمه –  سارونوالی – مدیریت حقوق – مدیریت مالیه – مدیریت زراعت – مدیریت حج و اوقاف – مدیریت مخابرات – قوماندانی امنیه – مدیریت امنیت ملی – مدیریت معارف – امریت مرکز صحی.

تعداد مکاتب:

به سال 1377 تعداد 11 باب مکتب فعال بوده و بعد از سال 1377 تا اکنون 17 باب مکتب رسمی و یک باب مدرسه علوم دینی و 4 صنف محلی فعال و برحال میباشد. که به تعداد122 نفر معلم به تعداد 19 نفر ملازمین و تحویلدار که جمله 147 نفر میباشند موجود اند  تعداد شاگردان ذکور 3841 نفر و تعداد شاگردان اناث 859 نفر که جمعآ 4800 نفر میشود مشغول تحصیل میباشند.

تعداد قریه جات ساجه مربوطه ولسوالی فرسی 146 قریه رسمی و 16 قریه فرعی جمله 161 قریه است و تعداد نفوس ولسوالی تخمینا 50 هزار نقوس مییاشد.

آب و هوا: در موسم تابستان معتدل و متباقی سال هوای سرد دارد که در زمستان برف باری زیاد دارد که تقریبا دو الی سه برج راه بین فرسی و هرات بر اثر برف باری زیاد مسدود میباشد.

پیدا وار ولسوالی فرسی:عبارت از گندم، جو، جواری، نخود، کچالو، پیاز، عسل و غیره است.

جاهای تاریخی :قریه برپل، چپ رود، گردنه بل وارو تنگی لا لا مین، و برج تاریخی داود

مواشی قریه جات ولسوالی:گاو، گوسفند، مرکب ئ مرغ  و غیر

معادن: معدن گچ در قریه برپل و معدن سرب

برای نقشه ولسوالی لطفا اینجا را کلیک کنید.