بیوگرافی

بیوگرافی محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات:

محمد آصف رحیمی وزیر اسبق زراعت، آبیاری و مالداری جمهوری اسلامی افغانستان در ولسوالی پغمان ولایت کابل دیده به جهان گشود.

تحصیلات ابتدایی را در مکتب میرویس هوتکی و ثانوی را در مکتب حبیبیه و تخنیک ثانوی را در شهر کابل تکمیل کرد و درجه لیسانس را در سال 1360 از فاکولته انجینیری دانشگاه کابل به دست آورد.

محمد آصف رحیمی در سال 1368 درجه فوق لیسانس را در رشته اداره عامه و مدیریت برنامه های انکشافی و بازسازی را از دانشگاه نبراسکای ایالات متحده امریکا به دست آورد.

ایشان تا اخیر سال 1383 در یکی از موسسات بین المللی در عرصه انکشاف دهات ایفای وظیفه کرد و بعداً مسئول برنامه همبستگی ملی در وزارت احیاء و انکشاف دهات شد.

محمد آصف رحیمی در ماه ثور 1385 به حیث معین وزارت احیاء و انکشاف دهات تعین گردید و در 30 ماه میزان 1387 به حیث وزیر زراعت،آبیاری و مالداری از سوی حامد کرزی رئیس جمهوری پیش کشور به پارلمان معرفی شد و بعد از اخذ رای اعتماد تا شروع کار دولت وحدت ملی در این پست ایفای وظیفه می نمود.

آقای رحیمی به زبانهای دری، پشتو و انگلیسی تسلط دارد.