داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان داوطلبی ریاست عدلیه ولایت هرات
Nov 08, 2017 -
اعلان داوطلبی ریاست عدلیه ولایت هرات
Nov 08, 2017 -
اعلان داوطلبی ریاست زراعت و آبیاری ولایت هرات
Oct 29, 2017 -
اعلان داوطلبی ریاست آمادگی مبارزه حوادث ولایت هرات
Oct 26, 2017 -
اعلان داوطلبی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هرات
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی خریداری تعداد( 4) قلم وسایل و تجهیزات مورد نیاز مراکز پروسیس زعفران با نورم های قبول شده شامل تعداد(4) پایه ماشین خشک کن اتومات، هوشمند و دارای رطوبت...
Oct 12, 2017 -
اعلان داوطلبی ریاست آبرسانی ولایت هرات
ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون زون هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک (30) قلم تجهیزات مورد ضرورت دو پایه ترانسفارمر سایت های تولیدی (دهقان) و (ذین العابدین) اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را به...
Oct 12, 2017 -
اعلان داوطلبی ریاست آبرسانی ولایت هرات
ریاست آبرسانی و کانالیزاسیون زون هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک (22) قلم پیپ های پلی اتیلین و فتینگ باب آن اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را به طور رایگان بدست آورده، آفرهای سربسته خویش را...
Oct 12, 2017 -
اعلان داوطلبی ریاست مبارزه با حوادث ولایت هرات
Oct 08, 2017 -
اعلان داوطلبی شاروالی ولسوالی کهسان
Sep 30, 2017 -
اعلان داوطلبی ریاست صحت عامه ولایت هرات
Sep 27, 2017 -
صفحه 1 از 23