داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت هرات به تعقیب اطلاعیه قبلی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت هرات به تعقیب اطلاعیه قبلی
ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت هرات به تعقیب اطلاعیه قبلی خویش مبنی بر اعلان دعوت داوطلبان به منظور اشتراک در پروسه ترمیم تعمیرات مربوط به این اداره واقع در سرک عمومی ولایت هرات می نگارد: پروسه آفرگشایی پروژه مذکور به نسبت مشکلات تخنیکی...
May 23, 2017 -
اعلان داوطلبی ریاست معارف ولایت هرات در مورد امورات ساختمانی مکاتب آمریت محترم معارف غوریان و زنده جان
ریاست معارف ولایت هرات ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی { امورات ساختمانی مکاتب آمریت محترم معارف غوریان و زنده جان } اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه خویش را در مقابل پرداخت 500 افغانی و نیز در حافظه یا فلش دیسک و یا...
May 21, 2017 -
اعلان داوطلبی ریاست معارف ولایت هرات 1

ریاست معارف ولایت هرات ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی { لوازم اداری و تدریسی( میز، چوکی طلاب، تخته سیاه، میز...

May 21, 2017 -
اعلان داوطلبی روغنیات مورد ضرورت مقام ولایت
مقام ولایت هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک تیل (دیزل و پطرول) مورد ضرورت وسایط مقام ولایت و ولسوالی ها اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه در مقابل پرداخت (0) افغانی بدست آورده آفرهای خویش را...
Jan 08, 2017 -
اعلان داوطلبی ریاست کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین ولایت هرات برای ( تدارک 73 قلم مواد قرطاسیه مورد نیاز شعبات کاری درسال مالی 1396 )
ریاست کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین ولایت هرات دعوت به داوطلبی به شمار MOLSAMD.HRT/NCB/G/005 به تمام واجدین شرایط اطلاع میدهد. تا در پروسه داوطلبی( تدارک 73 قلم مواد قرطاسیه مورد نیاز شعبات کاری درسال مالی 1396 اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش...
Dec 31, 2016 -
اعلان داوطلبی ریاست محترم صحت عامه ولایت هرات برای ( ضروریات اعاشوی شفاخانه20 بستر تداوی معتادین غوریان برای سال 1396 که شامل: حبوبات، ترکاری، گوشت، میوه و غیره)
ریاست محترم صحت عامه ولایت هرات در نظر دارد( تا ضروریات اعاشوی شفاخانه20 بستر تداوی معتادین غوریان برای سال 1396 که شامل: حبوبات، ترکاری، گوشت، میوه و غیره) را از طریق پروسۀ تدارکات به قرارد بسپارد. علاقمندان متوانند در خواستی های خویش را به...
Dec 28, 2016 -
اعلان پرزه جات مورد ضرورت وسایط مقام ولایت و ولسوالیها:
مقام ولایت هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک پرزه جات مورد ضرورت وسایط مقام ولایت و ولسوالیها اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل پرداخت ( 0 ) افغانی بدست آورده، آفرهای خویش را...
Dec 20, 2016 -
اعلان داوطلبی تعداد (1) قلم گاز سوختی آشپزخانه و واردها} مربوط شفاخانه حوزوی هرات
شفاخانه حوزوی هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی{ تعداد (1) قلم گاز سوختی آشپزخانه و واردها} اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل مبلغ 500 افغانی بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه...
Dec 07, 2016 -
اعلان داوطلبی { تعداد (25) قلم مواد شوینده و (960) تانکر تخلیه چاه سپتیک} مربوط شفاخانه حوزوی هرات
شفاخانه حوزوی هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی{ تعداد (25) قلم مواد شوینده و (960) تانکر تخلیه چاه سپتیک} اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل مبلغ 500 افغانی بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط...
Dec 07, 2016 -
اعلان داوطلبی { تعداد (3) قلم البسه جات} مربوط شفاخانه حوزوی هرات
شفاخانه حوزوی هرات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی{ تعداد (3) قلم البسه جات} اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل مبلغ 500 افغانی بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و...
Dec 07, 2016 -
صفحه 1 از 20