پیام والی

2 years 11 months ago

تعهد جدی مقام ولایت هرات به مردم واصحاب رسانه این است تا چرخه گردش اطلاعات را تقویت نماید و چالش ها در برابرخبرنگاران واطلاع رسانی را برطرف نماید.

سترپاسوال عبدالصبور قانع
1