پیام والی

2 months 2 weeks ago

تعهد جدی مقام ولایت هرات به مردم واصحاب رسانه این است تا چرخه گردش اطلاعات را تقویت نماید و چالش ها در برابرخبرنگاران واطلاع رسانی را برطرف نماید.

سید عبدالوحید زاهد قتالی
1